(C) Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilgiişlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Kullanıma Başlama Tarihi : Haziran-2009